V průběhu 19. století se egoismus a altruismus moderního člověka stal hybnou silou veřejného života. Z území dnešního Plzeňského kraje pochází mnoho jedinečných osobností kulturního, politického a vědeckého života, které zanechaly nesmazatelné stopy ve svém okolí. Výstava již tradičně představí na základě dobových dokumentů z fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje významné individuality 19. a počátku 20. století mající vztah k našemu regionu svým rodem nebo působením, jejichž nezaměnitelný vliv měl dopad nejen na život tehdejší společnosti ale často i na současné dění.

Výstava je doprovodnou akcí mezioborového sympozia v rámci festivalu Smetanovské dny v Plzni.
Prosíme o dodržování aktuálně platných hygienických opatření.

Dostupné též online.

Místo konání Smetanovy sady 2, přízemí. Online zde
Akce probíhá 17. 5. 2021, 8.00 – 27. 8. 2021, 17.00
Vstupné volný
Určené pro veřejnost