V lednu letošního roku Českem otřásl případ dívky opakovaně léta znásilňované nevlastním otcem. Přestože obviněný během soudního procesu vinu přiznal, byl Krajským soudem odsouzen jen k podmíněnému trestu. Soudce ve svém rozhodnutí zohlednil i názor znalce, podle něhož neměla opakovaná znásilňování na dívku zásadní negativní vliv. Toto kontroverzní rozhodnutí naznačuje několik závažných problémů týkajících se současného stavu justice a práva, úlohy a vlivu soudních znalců v procesním řízení i násilí jako takového.
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v této souvislosti připravila sérii diskuzních setkání, během nichž se na jednotlivé problémy zaměříme podrobněji pohledem našich hostů.

Naše pozvání přijal David Oplatek, advokát věnující se pomoci obětem sexuálního násilí.
Kontroverzní rozhodnutí soudu z ledna 2024 varuje a vybízí k úvaze nad současným stavem justice a práva. Koho v takových případech chrání, co musí soudce v posuzování podobných případů brát v úvahu a jaký je pohled na současnou praxi z hlediska advokáta hájícího oběti znásilnění?

Rezervace budou spuštěny od 13. března 19.00 na plzenskavstupenka.cz.

Místo konání Smetanovy sady 2, hudební kabinet, přízemí
Akce probíhá 27. 3. 2024, 17.00 – 19.00
Vstupné volné s rezervací vstupenky: plzenskavstupenka.cz
Určené pro veřejnost