V lednu letošního roku Českem otřásl případ dívky opakovaně léta znásilňované nevlastním otcem. Přestože obviněný během soudního procesu vinu přiznal, byl Krajským soudem odsouzen jen k podmíněnému trestu. Soudce ve svém rozhodnutí zohlednil i názor znalce, podle něhož neměla opakovaná znásilňování na dívku zásadní negativní vliv. Toto kontroverzní rozhodnutí naznačuje několik závažných problémů týkajících se současného stavu justice a práva, úlohy a vlivu soudních znalců v procesním řízení i násilí jako takového.
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v této souvislosti připravila sérii diskuzních setkání, během nichž se na jednotlivé problémy zaměříme podrobněji pohledem našich hostů.

Naše pozvání přijala Hana Petermannová, advokátka věnující se pomoci obětem sexuálního násilí působící v organizaci Bez trestu.

Další debatní setkání  se zaměří na téma vymezení pojmu sexuálního násilí. Případ z ledna tohoto roku, jehož benevolentní posouzení otřáslo Českem, naznačuje, že justiční systém v podobných případech více straní pachateli než samotné oběti a pracuje s terminologií rozlišující mezi znásilněním a pohlavním zneužitím. Jak přistupuje česká justice a česká společnost k tématu znásilnění? Co se musí změnit, aby došlo k větší ochraně obětí znásilnění, a na co má či nemá v současnosti oběť právo?

Místo konání Smetanovy sady 2
Akce probíhá 9. 5. 2024, 17.00 – 19.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost