V lednu letošního roku Českem otřásl případ dívky opakovaně léta znásilňované nevlastním otcem. Přestože obviněný během soudního procesu vinu přiznal, byl Krajským soudem odsouzen jen k podmíněnému trestu. Soudce ve svém rozhodnutí zohlednil i názor znalce, podle něhož neměla opakovaná znásilňování na dívku zásadní negativní vliv. Toto kontroverzní rozhodnutí naznačuje několik závažných problémů týkajících se současného stavu justice a práva, úlohy a vlivu soudních znalců v procesním řízení i násilí jako takového.
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v této souvislosti připravila sérii diskuzních setkání, během nichž se na jednotlivé problémy zaměříme podrobněji pohledem našich hostů.

Naše pozvání přijal Martin Richter, advokát, bývalý ředitel odboru insolvenčního a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR.

Navazující debata na téma úlohy a vlivu soudních znalců v procesním řízení i adekvátního trestu pro viníky trestných činů, které otevřel letošní případ opakovaně a dlouhodobě znásilňované dívky. Jaká je role soudního znalce v soudním procesu? Jaká je kvalita soudních znalců a co by se mělo ve způsobu jejich práce změnit?

Rezervace vstupenek od 11. 4. na www.plzenskavstupenka.cz

Místo konání Smetanovy sady 2
Akce probíhá 25. 4. 2024, 17.00 – 19.00
Vstupné volné s rezervací vstupenky: www.plzenskavstupenka.cz
Určené pro veřejnost