Dne 30. ledna vystavujeme na jeden den originály dvou Váchalových ručně tištěných knih: Kázání proti hříchu spěšnosti (dále jen Kázání) a Josefa Váchala Orbis pictus, aneb, Doplňky k Jana Amosa Komenského Světu v obrazích (dále jen Orbis pictus).
Dvě autorské knihy Josefa Váchala a jednu, kterou společně zpracoval a vydal se svojí družkou Annou Mackovou (Prášilská papírna), zakoupila Státní vědecká knihovna v Plzni pravděpodobně koncem roku 1970 nebo začátkem roku 1971 v Chotíkově od Vl. Nožičky.
Orbis pictus, vydaný původně ve 25 výtiscích, je zajímavá parodie či satira na tehdejší veřejné, politické, náboženské a umělecké poměry. Kázání, vydané v 17 výtiscích, je silně kriticky a skepticky zaměřeno nejen proti poměrům v první československé republice, ale je též silně protižidovské. Pokud je správný předpoklad, že na zhnědlém papíru je vytištěn dodatek z roku 1957, pak v tomto roce tištěný text obsahuje nejen protižidovské, ale i profašistické názory.

 
Leden a únor věnuje Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje spisovateli, malíři, ilustrátorovi a grafiku Josefu Váchalovi též ve svém výstavním programu – k vidění jsou dvě výstavy: Krvavý román (autorem je Portmoneum: Museum Josefa Váchala) a Exlibris a knižní grafiky Josefa Váchala ze sbírky Jana Langhammera. Výstava je doplněna grafikami Anny Mackové, družky J. Váchala, a Josefa Hodka, jeho jediného žáka a celoživotního přítele. Vystaveno je rovněž několik knih jiných autorů, které Váchal ilustroval, a reprinty Váchalových knih a grafických souborů.

K výstavám proběhnou také dvě doprovodné akce:

Místo konání Smetanovy sady 2, přízemí
Akce probíhá 30. 1. 2024, 9.00 – 19.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost