Akce pro: 30. 1. 2024

Zobrazit: výpiskalendář

Komunikační dovednosti pro děti 1.–3. ročníku ZŠ, jejichž rodnou řečí je rumunština, italština, francouzština, španělština

Cílem je pomoci s komunikací v češtině těm dětem, jejichž rodnou řečí není čeština, a pomoci českým dětem komunikovat s těmito dětmi. Podpora v učení, podpora v komunikaci s učiteli a rodiči; motivace ke čtení a vzdělávání.

French Open

Konverzace ve francouzštině s rodilým mluvčím pro každého.

Romanian Open

Konverzace v rumunštině s rodilým mluvčím pro každého.

Život a dílo Josefa Váchala (30. léta 20. století)

Ve 30. letech 20. století pokračoval Josef Váchal (1884–1969) ve velkém nasazení v tvorbě z předchozí dekády, kdy vytvořil celou řadu volných grafik, grafických cyklů a autorských knih, mj. Krvavý román (1924). Na přelomu 20. a 30. let zdokonalil vybavení své dílny, pokračoval v experimentování s technikou i barvami a zúročil všechny své předchozí zkušenosti z tisku, což dokládají jeho velkoformátové knihy textů a dřevorytů Šumava umírající a romantická (1931) a Receptář […]

Josef Váchal – vystavení vzácných tisků

Dne 30. ledna vystavujeme na jeden den originály dvou Váchalových ručně tištěných knih: Kázání proti hříchu spěšnosti (dále jen Kázání) a Josefa Váchala Orbis pictus, aneb, Doplňky k Jana Amosa Komenského Světu v obrazích (dále jen Orbis pictus). Dvě autorské knihy Josefa Váchala a jednu, kterou společně zpracoval a vydal se svojí družkou Annou Mackovou (Prášilská papírna), zakoupila Státní vědecká knihovna […]

Miroslav Chaloupka – Expozice západ

Soubor reportážních fotografií ze zajímavých míst a událostí v Plzni a okolí, které se objevily v médiích. MgA. Miroslav Chaloupka vystudoval Pražskou fotografickou školu a Nová média na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Věnuje se hlavně reportážní, umělecké a divadelní fotografii. Absolvoval několik samostatných i společných výstav; jeho fotografie z představení Krále Ubu v Plzni byla kupříkladu vystavena v Obecním domě v Praze na přehlídce Česká […]

Exlibris a knižní grafika Josefa Váchala

Josef Váchal, malíř, grafik, řezbář a spisovatel, se narodil 23. září 1884 v Milavčích na Domažlicku jako nemanželský syn Anny Váchalové (1862–1939) a podučitele Josefa Alše-Lyžce (1862–1927), bratrance malíře Mikoláše Alše. V roce 1902 se vyučil knihařem u J. Waitzmanna v Praze a zůstal ve Weitzmannově dílně jako knihařský dělník. V roce 1904 nastoupil na doporučení Mikoláše Alše do krajinářské školy Aloise Kalvody a v roce […]

Krvavý román Josefa Váchala

Výstava je věnována jedinému dílu – nejznámějšímu tisku Josefa Váchala (1884–1969) Krvavý román s podtitulem Studie kulturně a literárně historická. Román vydal Váchal vlastním nákladem v sedmnácti číslovaných exemplářích v roce 1924. Jednotlivé panely výstavy představují slavného grafika, malíře, mystika a spisovatele Josefa Váchala a sbírku jeho „krvavých“ kolportážních románů, stejně jako žánr samotný. Především se ale výstava věnuje knize, kterou […]

Kde nás najdete

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje logo

Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň

e-mail svk@svkpk.cz

telefon +420 377 306 911,
+420 377 224 249

fax +420 377 325 478

IČO 00078077

zřizovatel

Buďte informováni včas

Hledání
Change language
Menu