Cílem EDJ je zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti jazykového vzdělávání, podpořit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění; propagovat jazykové a kulturní bohatství Evropy a povzbudit jazykové vzdělávání ve škole i mimo ni.

Místo konání OZK + vzdělávací centrum
Akce probíhá 23. 9. 2019, 8.00 – 14.00
Vstupné volný
Určené pro žáky ZŠ