PROGRAM

DOPOLEDNE
9.00
Zahájení konference
9.30-10.00
Mgr. Alberto Ortiz (Universidad Autonoma de Madrid) – Luis Jiménez de Asúa, velvyslanec španělské republiky v Československu 1936-1938
10.00-10.20
doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr. (FF OU) – Španělská občanská válka s odstupem čtyř generací
10.20-10.40
doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. (FF ZČU) – Velká Británie, velmoci a španělská občanská válka
10.40-11.00
diskuze
11.00-11.15
coffee break
11.15-11.35
doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. (FF JČU) – Pronásledování katolíků v době španělské občanské války

11.35-11.55
PhDr. Jan Kalous, Ph.D. (ÚSTR) – Jeden z osudů interbrigadisty – Oskar Valeš
11.55-12.15
Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (FF JČU) – Španělsko v ohni Emanuela Vajtauera
12.15-12.30
diskuse
12.30-13.30
přestávka na oběd

ODPOLEDNE
13.30-13.50
Markéta Pilátová (spisovatelka) – Román Hrdina od Madridu
13.50-14.10
Marek Toman (spisovatel) – Román Oko žraloka – příběh českého stoupence levice mezi trampy, interbrigadisty a v odboji za druhé světové války
14.10-14.30
Radek Gális (novinář) – Španělsko, Španělsko… aneb Jak jsem si povídal se španělskými interbrigadisty

14.30-14.45
diskuse
14.45-15.00
coffee break

15.00-15.20
PhDr. Martin Groman, Ph.D. (FSV UK) – Problematický komunista František Kriegel ve Španělsku
15.20-15.40
PhDr. Milan Bárta, Ph.D. (ÚSTR) – Interbrigadisté na ministerstvu vnitra po roce 1945
15.40-16.00
PhDr. Jiří Zákravský, Ph.D. (FF ZČU) – Equipo Euzkadi. Fotbaloví diplomaté
z Baskicka v době španělské občanské války

16.00-16.30 závěrečná diskuze a zakončení konference

Místo konání Smetanovy sady 2, vzdělávací centrum, 1. patro
Akce probíhá 15. 10. 2019, 9.00 – 16.30
Vstupné volné po registraci: http://bit.ly/KonferenceTHK
Určené pro přihlášené účastníky