Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví vzniklo na základě vládního usnesení ze dne 16. ledna 2002 o Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven.

  • zabezpečuje odbornou agendu ve styku s knihovnami v regionu, s ostatními krajskými knihovnami a dalšími odbornými knihovnami
  • spolupracuje s Knihovnickým institutem Národní knihovny České republiky
  • vede a aktualizuje příruční knihovnu odborné knihovnické literatury
  • zpracovává sumáře statistických výkazů knihoven Plzeňského kraje
  • koordinuje výkon regionálních funkcí veřejných knihoven v Plzeňském kraji
  • metodicky pomáhá veřejným knihovnám Plzeňského kraje
  • organizačně zajišťuje akce vzdělávacího centra SVK PK
  • podílí se za SVK PK na činnosti SKIP, SDRUK, případně dalších profesních a odborných orgánů
  • organizuje kurzy informační gramotnosti pro pracovníky veřejných knihoven z finančních prostředků grantového programu VISK2 Ministerstva kultury ČR

Semináře, přednášky, workshopy

Syndrom vyhoření a psychohygiena Pozvánka (pdf, 290 kB)
Prezentace Wikipedie Pozvánka (pdf, 295 kB)
Webnode – tvorba www stránek Pozvánka (pdf, 285 kB)

2016

Hlavní rozdíly systémů Clavius a Tritius 26. 10. 2016 pozvánka (pdf, 210 kB)
Workshop Knihovny.cz – centrální portál knihoven 1. 11. 2016 pozvánka (pdf, 270 kB)
Americká literatura III. (Mgr. Michaela Čaňková) 11. 10. 2016 pozvánka (pdf, 220 kB)
CADR – Centrální adresář knihoven 17.5.2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Knihy znovu nalezené 2.5.2016 Pozvánka (pdf, 205 kB)
Public Relations pro každodenní praxi knihoven 5.4.2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Seminář ke katalogizačním pravidlům RDA 8.4.2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Aktualizace a revize knihovního fondu 15.3.2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Jak připravit hravé a funkční čtenářské lekce a workshopy 23.2.2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
MARC 21, pravidla RDA, Clavius
(seminář pro katalogizátory )
12.1.2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Americká literatura – II. část (Mgr. Michaela Čaňková) 19.1.2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
2015

Prevence násilí na pracovišti I. 7. 1., 14. 1., 21. 1. 28. 1.
Ptejte se knihovny 16. 2.
Britská literatura 25. 2.
Katalogizační pravidla RDA 9. 3., 10. 3.
E-knihy 24. 3.
RDA autority 25. 3.
Prevence násilí na pracovišti II. 31. 3., 7. 4., 15. 4., 21. 4.
Prevence násilí na pracovišti III. 28. 4., 5. 5., 12. 5., 19. 5.
Přátelská pracoviště. Kvalita služeb a možnost certifikace (Mgr. David Šourek) 23., 24. 9.
Americká literatura (Mgr. Michaela Čaňková) 10. 11. Pozvánka (pdf, 225 kB)
Knihovny.cz – centrální portál českých knihoven (Bc. Vojtěch Vojtíšek) 1. 12. Pozvánka (pdf, 225 kB)
Public relations a komunikace v knihovnách (Mgr. Věra Ondřichová) 8. 12. Pozvánka (pdf, 225 kB)

Vzdělávání v oblasti ICT

z projektu „Kurzy informační gramotnosti“ za finanční podpory programu VISK 2 Ministerstva kultury ČR

Pro přihlášení do vybraného kurzu využijte odkazu v pozvánce.

Správa sociálních sítí 12. a 19. 4. 2017 Pozvánka (pdf, 240 kB)
Seminář Tvorba propagačních materiálů a brožur jednoduše 27. 10. a 31. 10. 2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Tvorba propagačních materiálů a brožur jednoduše 10. 11., 14. 11. 2016 Pozvánka (pdf, 265 kB)
Správa souborů a bezpečné používání PC 18. 10. 2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Digitální fotografie 13. 9., 20. 9., 27. 9. 2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Tvorba obsahu sociálních sítí 31. 5. a 7. 6. 2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Plánování pomocí Google kalendáře 24. 5. 2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Sdílené dokumenty pomocí Google Docs 3. 5. 2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
My Heritage a genealogické zdroje na internetu (5 hod.) 9. 6. 2015 Pozvánka (pdf, 205 kB)
Prezentační program Prezi (5 hod.) 16. 6. 2015 Pozvánka (pdf, 240 kB)
Možnosti Google (5 hod.) 17. 6. 2015 Pozvánka (pdf, 200 kB)
EIZ pro vzdělávání (5 hod.) 8. 9. 2015 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Tvorba prezentací a umění prezentovat (10 hod.) 15. 9. a 22. 9. 2015 Pozvánka (pdf, 200 kB)
Úprava digitální fotografie a program Gimp (10 hod.) 13. 10. a 20. 10. 2015 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Tvorba prezentací a umění prezentovat (10 hod.) 5. 11. a 12. 11. 2015 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Volné EIZ a organizace rešeršní činnosti (5 hod.) 25. 11. 2015 Pozvánka (pdf, 225 kB)

Možnosti rekvalifikace v oboru

Ke stažení