cyklus přednášek zahraničních hostů ve spolupráci s Katedrou germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni
Prof. Dr. Elisabeth Knipf-Komlósi
Dr. Márta Müller
(ELTE-Universität Budapest, Institut für Germanistik)

Případné dotazy: Dr. phil. Boris Blahak, M.A. – bblahak@kgs.zcu.cz

Místo konání Německá knihovna SVK PK, nám. Republiky 12
Akce probíhá 29. 4. 2019, 16.40 – 18.10
Vstupné volný
Určené pro veřejnost