Další z cyklu přednášek zahraničních hostů ve spolupráci s Katedrou germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni a Nadací Hannse Seidela:
Die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung 2023/24. Ein Werkstattbericht

Dr. phil. Peter Wolf
(Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst München, Stellvertretender Leiter des Hauses der Bayerischen Geschichte Augsburg)

Případné dotazy: Dr. phil. Boris Blahak, M.A. – bblahak@kgs.zcu.cz

Místo konání Sedláčkova 15, místnost SP 319
Akce probíhá 20. 3. 2023, 18.30 – 20.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost