Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje a Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem srdečně zvou na zahájení mezinárodní výstavy Děti nepřítele? Kinder des Feindes?

Výstavu uvede komentovanou prohlídkou kurátor Michal Korhel (katedra historie FF, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem).

Grafika: Magdaléna Gurská
Architekt: Jiří Hölzel
Hudební doprovod vernisáže: Josef Kanta, klasická kytara

Diskriminace nepatří jen do minulosti, ale je to stále přítomný problém. Výstava prezentuje osudy skupiny obyvatel, u níž se diskriminace stala pevnou součástí života – dětí narozených z česko-německých vztahů. Po staletí trvající poklidné soužití obou národností ukončily zločiny druhé světové války a poválečného období. Výstava otevírá zapomenutou kapitolu společných česko-německých poválečných dějin a zajímá se o příběhy těchto dětí.
Těžištěm projektu Děti nepřítele? – Kinder des Feindes? jsou zkušenosti česko-německých dětí v poválečném Československu, kdy docházelo k proměnám definice a obrazu nepřítele. Měly být tyto děti vnímány jako nepřátelé nebo jako budoucnost českého národa? Výstava ukazuje každodenní život česko-německých dětí a staví jej do kontextu politických dějin. Ke slovu se dostávají pamětníci, aby vypověděli, jak se jako děti vypořádali s negativními zkušenostmi a jak se jejich původ projevil na jejich identitě.
Výstava ve své druhé části mapuje další společenské skupiny utiskované v socialistickém Československu, a to na příkladu pěti konkrétních životních příběhů. Tito lidé se od většinového obyvatelstva odlišovali barvou pleti, původem, náboženstvím nebo sexuální orientací. Byli stigmatizováni státem a diskriminováni společností. Výstavu zakončuje otázka: „Poučili jsme se z minulosti?“ Prostřednictvím interaktivní instalace návštěvníci dostávají možnost spolupodílet se na obsahu výstavy a podělit se s ostatními o vlastní zkušenosti se znevýhodňováním lidí v dnešní společnosti.
Grafická podoba výstavy zavede návštěvníky na železniční stanici. Ta symbolizuje zkušenosti, které provázejí životy pronásledovaných: čekání, nejistotu, dočasnost a neustálý přesun. Zároveň však kulisa nádraží poukazuje na deportace dětí (česko-)německého původu. Za pomoci početného obrazového materiálu a videoinstalací před námi ožívají příběhy pamětníků.

Prosíme o dodržení aktuálních hygienických opatření.

Místo konání Smetanovy sady 2, přízemní ambity
Akce probíhá 29. 6. 2021, 17.00 – 31. 8. 2021, 17.00
Vstupné volný
Určené pro veřejnost