Cyklus přednášek zahraničních hostů ve spolupráci s Katedrou germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni a Nadací Hannse Seidela

Petra Dachtler
(Stellvertretende Botschafterin der Deutschen Botschaft Prag)

Případné dotazy: Dr. phil. Boris Blahak, M.A. – bblahak@kgs.zcu.cz

Místo konání Sedláčkova 15, místnost RJ 323
Akce probíhá 3. 4. 2023, 16.45 – 18.15
Vstupné volné
Určené pro veřejnost