Cílem je pomoci s komunikací v češtině těm dětem, jejichž rodnou řečí není čeština, a pomoci českým dětem komunikovat s těmito dětmi. Podpora v učení, podpora v komunikaci s učiteli a rodiči. Motivace ke čtení a vzdělávání.
Zájmová aktivita je organizována oddělením zahraničních knihoven SVK PK, realizací je pověřen knihovník odd.zahraničních knihoven SVK PK, který dochází do školy. Aktivita je určena primárně žákům základních škol. Lekce trvá 45 min a koná se v pravidelném intervalu, ve stanovený den čas 1x týdně nebo 1x za 14 dní.

Další lekce: 29.5.

Místo konání Románská knihovna SVK PK, nám. Republiky 12
Akce probíhá 15. 5. 2019, 15.00 – 16.00
Vstupné volný
Určené pro děti 5-15 let