Lesung ausschließlich in deutscher Sprache. Die anschließende Diskussion wird gedolmetscht.
Čtení v němčině. Následná diskuse bude tlumočena.

Marko Dinić: Die guten Tage
In einem Bus, dem täglich zwischen Wien und Belgrad verkehrenden „Gastarbeiter-Express“, rollt der Erzähler durch die ungarische Einöde. Jener Stadt entgegen, in der er aufgewachsen ist. Die Bomben, der Krieg, Miloševic, den er zuerst lieben, dann hassen gelernt hat, und der Vater, für dessen Ideologie und Opportunismus er nur noch Verachtung empfindet, hatten ihn ins Exil getrieben. Entkommen ist er dem Balkan auch dort nicht. In beeindruckenden Bildern erzählt Marko Dinić zwanzig Jahre nach dem Bombardement von Belgrad von einer traumatisierten Generation, die sich weder zu Hause noch in der Fremde verstanden fühlt, die versucht die eigene Vergangenheit zu begreifen und um eine Zukunft ringt…

Marko Dinić: Dobré dny
V autobuse, který denně vozí pracovníky mezi Vídní a Bělehradem, tzv. „Gastarbeiter-Express“, jede vypravěč maďarskou pustinou. Vstříc městu, kde vyrostl. Bomby, válka, Miloševič, kterého se nejdříve učil milovat, potom nenávidět, a otec, jímž opovrhuje kvůli jeho ideologii a oportunismu, jej vyhnali do exilu. Ale přesto Balkánu neutekl. Marko Dinić působivě líčí traumatizovanou generaci dvacet let od bombardování Bělehradu, která se necítí pochopena ani doma ani v zahraničí, která se pokouší pochopit vlastní minulost a usiluje o budoucnost…

Místo konání KULTURKA Sedláčkova 216/19, Plzeň
Akce probíhá 4. 3. 2020, 17.30 – 19.00
Vstupné volný
Určené pro veřejnost