Výstava představuje činnost skupiny tvořené polskými diplomaty i židovskými představiteli, jež za druhé světové války ve Švýcarsku vypracovala systém výroby falešných pasů latinskoamerických zemí, které měly zachraňovat evropské Židy před holokaustem. Odhaduje se, že bylo vydáno kolem 10 000 „pasů pro život“, mnohé z nich opravdu dopomohly jejich majitelům k záchraně. Zatím byl zveřejněn seznam čítající přes 3 000 jmen, včetně Židů z Československa.
Akce probíhá v rámci programu Ministerstva kultury ČR a národního dědictví Polské republiky.
Organizátoři projektu: Institut Pileckého, Židovské muzeum v Praze, Polský institut v Praze, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Doprovodným programem výstavy Pasy pro život bude projekce dokumentu Pasy Paraguaye dne 17. 9., který vznikl v polském Ústavu národní paměti IPN. Film pojednává o rozsáhlé činnosti polských diplomatů ve Švýcarsku během druhé světové války a doplní ho také úvod ředitele Polského institutu v Praze Macieje Ruczaje, jenž se zaměří na obecnější téma Polska za druhé světové války.
Partnerem filmové projekce je Ústav národní památky IPN – Instytut Pamięci Narodowej.

Místo konání Smetanovy sady 2, přízemí
Akce probíhá 1. 9. 2020, 17.00 – 22. 9. 2020, 11.00
Vstupné volný
Určené pro veřejnost