Program:
 

9:00 – 9:30 registrace, prohlídka výstavy

 

9:30 zahájení, představení přednášejících

 

9:45 – 10:30

10:40 – 11:25

 

Vývoj cenzury a mediální manipulace v českých zemích od konce 19. století do roku 1989 včetně konkrétních příkladů a postupů cenzurních orgánů  – PhDr. Pavel Suk, Ph. D.

 

Přednáška představí vývoj cenzury a mediální manipulace v českých zemích od konce 19. století do roku 1989 včetně konkrétních příkladů a postupů cenzurních orgánů. Úvod přednášky se bude věnovat vzniku I. Československé republiky, která převzala tiskové zákonodárství z dob Rakouska-Uherska včetně tzv. následné cenzury, jejíž systém bude na konkrétních příkladech představen. Následovat bude zavedení předběžné cenzury a vznik prvního cenzurního úřadu v září 1938. Nově zavedená předběžná cenzura pak byla na území Čech a Moravy uplatňována od roku 1938 až do zániku komunistického režimu v Československu v roce 1989.  Představeny nebudou jen cenzurní zásahy do textů článků, ale též např. do fotografií, odkud se odstraňovali „nežádoucí“ lidé. Přednáška představí též krátké období tiskové svobody v jarních a letních měsících roku 1968, které ukončily tanky armád Varšavské smlouvy.

 

11:30 – 13:00 polední pauza

 

13:00 – 14:00

 

Psaní, rozmnožování a distribuce samizdatu v Plzni v 80. letech XX. století (a trochu exil) – Miroslav Svoboda

 

Samizdat ‐ teoretická východiska, samizdat jako fenomén střední a východní Evropy v druhé polovině

  1. století.

Samizdat v Československu, Česku, Čechách a Plzni v 80. letech.

Techniky tisku, vazba.

Okruhy vydavatelů, distribuce.

Knihy (monografie) jako první vydání či opisy již vydaných, knižní edice.

Časopisy (periodika, seriály), vydavatelské a další opisy.

Šedá zóna.

Dostanu se k samizdatu – vyhodím ho ?

Exil – rozmanité druhy vydavatelských aktivit (šířka okruhu čtenářů, druh čtenářů, jejich umístění (Čs.

x zahraničí), náklad, používané jazyky (čeština/slovenština x jazyk hostitelské země).

Nejvýznamnější vydavatelé.

Monografie, knižní edice samostatné.

Periodika ‐ délka vydávání, proměny, slučování a rozdělování titulů, knižní edice při periodikách.

 

 

14:00 – 14:45

 

Trampský samizdat – Ing. Petr Náhlík

 

Specifickým druhem samizdatu jsou trampské časopisy, které začaly vznikat na koci 60. let 20. století.

Největší rozšíření zažily v 70. a 80. letech a mnohé současné trampské časopisy vychází na bázi samizdatu dodnes.

Kromě časopisů vydávali trampové v samizdatu také různé publikace, knihy, zpěvníky či kalendáře

Specifikou byl vývoj podoby časopisu – od strojopisu na průklepovém papíru přes cyklostyl, kopírky až po maloofsetový tisk,

a také vývoj obálek (titulních stran) od kreseb, přes linoryty, fotodokumenty až po tisk na kopírce či dokonce čtyřbarevný soutisk.

 

14:45 – 15:00 coffee break

 

15:00 – 15:45

 

Samizdat a vydavatelská činnost československých exulantů v zahraničí 1948 – 1989 – osobní pohled.  Jiřina Fuchsová, Knihovna Jiřiny Fuchsové

 

V průběhu let 1948 až 1989 se objevilo v zahraničí přes sedm desítek rozličných větších i menších

nakladatelů. Různorodá produkce sešitových nebo knižních svazků  – všechny je možno zahrnout

pod název „samizdat“ – vydala bohatou  žeň unikátních, dnes vzácných, a český národní knižní fond

nesmírně obohacujících a informativních publikací. Podíváme se zblízka na některé z nich, především na ty vydávané v USA.

 

15:50 – 16:35

 

Československý poúnorový exil a opatření proti komunistické propagandě – PhDr. Martin Nekola, Ph. D.

 

Exil po únoru 1948 a osudy Čechů a Slováků v zahraničí, kteří usilovali o návrat svobody a demokracie do vlasti, v níž uchvátili moc komunisté, jsou nedílnou součástí našich moderních dějin. Přesto tato problematika stojí na okraji badatelského zájmu a široká veřejnost o něm má pouze kusé informace. Přednášející na základě vlastního několikaletého výzkumu v domácích i zahraničních archivech představí významné exilové organizace, osobnosti, tiskoviny a zasadí náš exil do celoevropského rámce a komplikovaného mezinárodního vývoje na přelomu čtyřicátých až padesátých let 20. století. Bližší pozornost bude věnovat také komunistickým dezinformačním kampaním a propagandě, namířené proti exilu, stejně jako efektivním metodám, které exulanti vyvinuli na obranu proti těmto praktikám.

 

16:40

 

Otevřené diskusní fórum

 

Registrace na konferenci:

http://bit.ly/30b0tDo

Místo konání Smetanovy sady 2, vzdělávací centrum, 1. patro
Akce probíhá 25. 9. 2019, 9.00 – 17.00
Vstupné zdarma po přihlášení na http://bit.ly/30b0tDo
Určené pro přihlášené účastníky