Integrovaný regionální operační program v SVK PK
 
IROP_logo

Záchrana ohrožených historických knižních fondů SVK PK

Projekt Záchrana ohrožených historických knižních fondů SVK PK je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – 25. Výzva IROP – KNIHOVNY – SC 3.1

Značná část historických knižních fondů SVK PK je podle výsledků restaurátorského průzkumu, probíhajícího od roku 2004, v menší či větší míře poškozena a vyžaduje konzervátorský nebo restaurátorský zásah. Projekt počítá s restaurováním 261 nejcennějších a nejohroženějších svazků dle výsledků restaurátorského průzkumu.